Kasy fiskalne – jakie ulgi przysługują ich posiadaczom?

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Obowiązujące w naszym kraju prawo wymaga od przedsiębiorców wykonywania ewidencji sprzedaży. Zaopatrując się w kasę rejestrującą, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą skorzystać mogą z przysługujących im ulg podatkowych. Każdy z przedsiębiorców, który rozpoczyna rejestrację sprzedaży na urządzeniu fiskalnym, która ma mieć miejsce w obowiązujących terminach, może odliczyć od podatku kwotę przeznaczoną na jej zakup. Wystarczy, że spełni kilka warunków. Więcej przydatnych informacji na ten temat – poniżej.

Aktualnie, przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej na zakup urządzeń, jakimi są kasy fiskalne, co reguluje artykuł 111. ust. 4 ustawy o VAT. Przysługuje ona wszystkim podatnikom, który rozpoczną ewidencję obrotu towarów i kwot podatku należnego w obowiązujących ich terminach. Urządzenia te muszą zostać złożone w Urzędzie Skarbowym. Odliczona od podatku kwota, którą przedsiębiorcza przeznaczył na zakup kasy to 90% wartości zakupu netto. Co ważne, kwota ulgi nie może przekroczyć 700 złotych.

Prawo do skorzystania z ulgi na zakup sprzętu o nazwie kasy fiskalne, nakłada na przedsiębiorcę specyficzne wymagania, które musi on spełnić. Dopełnienie poniższych 3 warunków pozwoli mu na skorzystanie z tego przywileju i poprawne jego rozliczenie.

Pierwszy wymóg, który musi zostać spełniony przez osoby kupujące kasy fiskalne jest złożenie w stosownym Urzędzie Skarbowym pisemnego zgłoszenia, które informować będzie o ilości kas rejestrujących oraz miejscach, w których zakupione sprzęty będą stosowane w celu ewidencjonowania obrotu. Takie zgłoszenie musi zostać złożone w Urządzenie Skarbowym jeszcze przed terminem rozpoczęcia ewidencjowania obrotu. Przedsiębiorca jest także zobowiązany do posiadania pełnej należności za zakupioną kasę. Ostatni ważna kwestia to rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu przez przedsiębiorcę nie później niż w terminie obowiązującym dla użycia urządzeń rejestrujących spełniających funkcje, jakie określone zostały we wspominanej powyżej ustawie.